VAMzzz Publishing

Postbus 3340
1001 AC  Amsterdam

tel: 0204231441

website: www.vamzzz.com

VAMzzz Publishing maakt nieuwe en herziene edities van boeken in de categorieën Magic & Witchcraft, Secret Rites & Societies, Demonology, Celtic & Mythology en Astrologie. Deze boeken zijn geschreven door hooggekwalificeerde academische onderzoekers of deskundigen op een speciaal gebied van esoterische kennis, ambacht of praktijk. In onze Engelstalige boeken staat meestal een Post Scriptum met aanvullende informatie over de auteur en/of het onderwerp.