Facin

Telefoonstraat 62
4702 PM  Roosendaal

website: www.facin.nl

Facin is een facilitair bedrijf voor het onderwijs. Voor peuterspeelzalen en basisscholen brengt Facin het boekje "En nu naar de basisschool" van Dolf Verroen op de markt.