Het geschenk van Aphrodite

zoektocht naar ons zijnsverstaan

Hans G.J. Huisman

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Het geschenk van Aphrodite

paperback/ gebrocheerd: € 32.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789493175174, 540 blz., October 2020

Uitgever: Uitgeverij Van Warven

beschrijving

Het Geschenk van Aphrodite leest als een ‘reisverslag’ dat je meeneemt langs verschillende wegen naar een dieper verstaan van jezelf. De auteur voert je mee in een zoektocht naar dat grootsere bewustzijn. Hij verwoordt dit als ons Zijnsverstaan.

Met dit boek plaatst hij Jungs inzichten inzake de aard van onze ziel in een filosofisch kader (o.a. Nietzsche, Bergson en Heidegger) en in een historisch perspectief. Eveneens gaat hij uitgebreid in op de wereld van het archetype en de kwantumfysica om daarmee een fundamentele wisselwerking tussen ‘lichaam’ en ‘ziel’ duidelijk te maken, bron van het Zijnsverstaan.

Niets blijft, alles stroomt. Dankzij de kwantumfysica weten we dat er geen zekerheden bestaan, hoogstens waarschijnlijkheden. Alles bestaat uit processen. Het Leven eveneens. Het herschept zich van nature steeds op een creatieve wijze. Wij, mensen, Zijn die creatieve kracht. Ook het bewust worden van ons ‘Ken U Zelve’, is een proces. Door afstand te leren nemen van veel zogenoemde vanzelfsprekendheden en zekerheden. Door de wijsheid van onze ziel toe te laten in ons leven. Met vallen en opstaan.

Al of niet via persoonlijke crises of die van samenlevingen. Carl Gustav Jung noemde het pad van die persoonlijke zelfwording de individuatie. Zijn boodschap is dat het lopen van dit pad ons leven zinvoller en betekenisvoller maakt. Dit boek is een uitnodiging om onze blik naar binnen te richten en confrontaties met ons denken en doen glimlachend te herkennen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.