Geleefd geloof

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Geleefd geloof

gebonden: € 29.99: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462496552, geïllustreerd, 246 blz., May 2021
Formaat: 23.2 (h) x 23.1 (b) x 2.1 (d) cm. Gewicht: 1050 gram.

Uitgever: Walburg Pers B.V., Uitgeverij

redactie: Anneke B. Mulder-Bakker; Rolf H. Bremmer Jr

beschrijving

Van gewone middeleeuwers zijn nauwelijks geschreven documenten overgeleverd. Hoe zij dachten over de leer van de kerk, weten wij dus niet uit de eerste hand. Toch valt er wel iets te zeggen over de manier waarop mensen in huiselijke kring en maatschappelijk leven uiting gaven aan hun geloof. Dit boek beschrijft en verbeeldt de religieuze cultuur aan de hand van voorwerpen, zoals aardewerken heiligenbeeldjes, simpele gebedenboekjes en prachtig ge llumineerdegetijdenboeken, pelgrimsinsignes, relikwie n en reliekdoosjes, gebedsteksten met vingerafdrukken en sporen van tranen. Ook religieuze broederschappen en vrome huisgemeenschapjes passeren de revue.
De focus ligt op de Friese landen, de huidige provincies Groningen en Friesland. Die weken af van omliggende gebieden. Ze werden niet bestuurd door graven of hertogen, de bisschoppen woonden ver weg en ze hadden een eigen taal en rechtssysteem. Het is daarom niet toevallig dat in Friese rechtsteksten afwijkende theologische denkbeelden te vinden zijn.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Anneke B. Mulder-Bakker
Anneke B. Mulder-Bakker doceerde geschiedenis en middeleeuwse studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is gespecialiseerd in middeleeuwse cultuur en religie en publiceert over religieuze vrouwen, kluizenaressen, heiligen en heiligenlegenden.

Rolf H. Bremmer Jr
Rolf H. Bremmer Jr was hoogleraar Engels en bijzonder hoogleraar Fries aan de Universiteit Leiden. Hij schreef onder andere 'Hir is eskriven'. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (2004).
inhoudsopgaveWOORD VOORAF 6
Anneke B. Mulder-Bakker | Rolf H. Bremmer Jr
HET NOORDERLAND IN DE MIDDELEEUWEN 8
Samenleving en religieuze cultuur
Rolf H. Bremmer Jr
FEEST IN BOLSWARD! 24
Rolf H. Bremmer Jr
TUSSEN HEL EN HEMEL 30
Geloof in het laatmiddeleeuwse Friese rechtsleven
Rolf H. Bremmer Jr
KALENDERPO ZIE 40
Sible de Blaauw
NABIJ, IN EN ROND DE KERK 50
Het godshuis en zijn gebruikers
Ren e Nip
LEVENDEN HERDENKEN DODEN IN EN OM
GRONINGEN IN DE LATE MIDDELEEUWEN 76
Kees Kuiken
EEN VOORBEELD VAN HERDENKEN IN DE
PRAKTIJK: DE KERK VAN HOMMERTS 80
Bert Looper | Catrien Santing | Arie van Steensel
RELIGIEUZE VERENIGINGEN 82
Zorgen voor de naasten
Anneke B. Mulder-Bakker
HEILIGEN EN RELIEKEN 100
Geloofspraktijk van boeren en burgers
Marlies Stoter
‘WONDER ENDE WAER IN RINSUMAGEEST’,
EEN RELIEKDOOSJE UIT DE ZEVENTIENDE EEUW 109
Anneke B. Mulder-Bakker
DE ARM VAN JOHANNES DE DOPER IN
DE MARTINIKERK VAN GRONINGEN 115
Anneke B. Mulder-Bakker | Lianne van Beek
MARIA, ONZE LIEVE VROUW 118
Hemelkoningin en Redder in Alle Nood
Anneke B. Mulder-Bakker
HET HELLUMSE PAASSPEL: DE DRIE MARIA’S
BIJ HET GRAF 123
Anneke B. Mulder-Bakker | Martha Kist | Marlies Stoter
GELOVEN IN DE PRAKTIJK 133
Daadkrachtige vrouwen en mannen
Anneke B. Mulder-Bakker
HET HEILIG AANSCHIJN VAN ONZE HEER
JEZUS CHRISTUS IN WOORD EN BEELD 140
Kathryn M. Rudy
GETIJDENBOEKEN 150
Schrijfsters en tekenaressen
Susanne de Jong
LEESCULTUUR 160
Boekenbezit en geloofspraktijk in huiselijke kring
Susanne de Jong
DE TIEN GEBODEN 179
Susanne de Jong
EEN ALLEDAAGSE LEESINSTRUCTIE 180
Kathryn M. Rudy
GETIJDENBOEKEN 184
Gebruik in huiskamers en kloosters
Elvira Ambrosius
IN KLEI GEBAKKEN 200
Vroomheid in heiligenbeeldjes
Elvira Ambrosius
‘NU WIEGHEN, NU WIEGHEN WIJ’ 212
Jos Koldeweij
VROME REIZEN VANUIT LAATMIDDELEEUWS
GRONINGEN EN FRIESLAND 216
Pelgrimstekens en bedevaartampullen
Jos Koldeweij
MIDDELEEUWSE BEDEVAARTPLAATSEN 235
Rolf H. Bremmer Jr | Anneke B. Mulder-Bakker
NAWOORD 238
En de Reformatie dan?
ILLUSTRATIEVERANTWOORDING 243
LIJST VAN AUTEURS 245
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.