De liefde laat niemand vrij

Een zoektocht naar waarheid en recht bij atheïsten, moslims en christenen

G. Vrooland

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De liefde laat niemand vrij

paperback/ gebrocheerd: € 19.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789403300191, 360 blz., March 2021
Formaat: 22.1 (h) x 14.1 (b) x 2.1 (d) cm. Gewicht: 512 gram.

Uitgever: Highway Media

beschrijving

Een zoektocht naar waarheid en recht bij atheïsten, moslims en christenen

Gerard Vrooland was een gewone dominee in een kerk, maar had een hart voor mensen die geen plek in een kerk vonden. Hij ging preken in de kroeg, kreeg nieuwe contacten en kocht een inloopruimte voor jong en oud. Er ontstond ‘Kerk op Straat’. Door discussie avonden met moslims en atheïsten werd hij gedwongen om door te denken over deze gesprekken.

Uitspraken zoals: ‘God bestaat niet’, ‘Allah is één en Mohammed is zijn profeet’, ‘Jezus is Gods zoon en onze Verlosser’ zijn bekend en lijken voldoende om de verschillen tussen atheïsten, moslims en christenen aan te geven. Maar wat bedoelt de atheïst met God? Is Allah één? Hoe past Jezus in de Drie-eenheid? Was er een zondeval?

Vragen die belangrijk zijn voor een gesprek met atheïsten en moslims, maar ook met christenen.
Het boek van Gerard Vrooland is onmisbaar als men hierover op een fundamenteler niveau wil doordenken.
Hij begreep dat alle keuzes worden bepaald door een vorm van liefde. Dat uitgangspunt vinden we in dit boek.

We ervaren keuzes meestal als een vrije daad, maar atheïstische denkers beweren dat vrije keuze een illusie is. Moslims geloven dat zij beoordeeld worden op hun keuze. Tegelijk geloven zij dat Allah alles in het leven voorbeschikt heeft. Is er dan wel een vrije keuze? Ligt dit voor christenen anders of hebben zij ook geen vrije keuze?
Als er geen vrije keuze is, is God dan wel rechtvaardig? Hoe gaan christenen, moslims en atheïsten om met recht en onrecht?

Dit boek beschrijft een gewetensvolle zoektocht van een gelovige met fundamentele vragen. Hij zoekt vanuit de Bijbel antwoorden in theologie en wetenschap, maar is niet bang om flexibel om te gaan met de verschillende gegevens die hij op zijn zoektocht tegenkomt. Het is een boek om over door te denken.

Eerder verscheen van de hand van Gerard Vrooland het boek ‘De kroeg als Gods akker’.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Gerard Vrooland was een gewone dominee in een kerk, maar had een hart voor mensen die geen plek in een kerk vonden. Hij ging preken in de kroeg, kreeg nieuwe contacten en kocht een inloopruimte voor jong en oud. Er ontstond ‘Kerk op Straat’. Door discussie avonden met moslims en atheïsten werd hij gedwongen om door te denken over deze gesprekken.inhoudsopgaveInhoudsopgave

Woord vooraf 9

Inleiding 13

1. Predestinatie versus vrije wil 17
Neurocalvinisme - verantwoordelijkheid - Gezondheid - externe beperkingen

2. Vrije wil in het totalitaire materialisme 27
Verantwoordelijkheid - volledig mens-zijn - veranderde cultuur - accoladecultuur - memen - geestesspul - de virtuele computer - Intentionele houding - vrije wil

3. Goden of Blurb 59
Rechter met karakter - rechters in het geweten -binding - zingeving - voldoening - God of goden - liefde en haat - waardenhiërarchie

4. Vrije wil en Allahs keuze 75
Eerste verkenning - de betekenis van Adam - de zoektocht van moslims - een bron of meerdere bronnen - de plaats van de Koran - twee werkelijkheden - existentie en non-existentie - Allah als pedagoog - Allahs wil en Allahs wil - vrije wil en verantwoordelijkheid - negatie van meergodendom - puur kwaad bestaat niet - opklimmen tot pure rede - profeten onfeilbaar - Al-Ghazali - twee bewegingen - vrije wil en Allahs keuze

5. Vrije wil in het licht van Gods liefde 125
Vragen - het werk van God alleen - Paulus’ goede werken: vuilnis - genade wordt verdiend - heilige gebondenheid - herstel alleen door God - erfzonde - de verandering - recontextualiseren - de historische Adam - een vrije wil bestaat niet - evolutie en paradijs - samenvatting: liefde en wil - vele goden of één God? - vragen en antwoorden

6. Goden van grijs geluk 165
Waar is de leuke god? - over het paradijs en de distels - verleidelijke grijsheid - koninkrijken of het kruis - signalen van zwart en wit- het andere zwart-wit - de namen van Allah

7. Natuur of bovennatuur 185
Ockhams scheermes - materialist in praktijk dualist – taal, ieder naar zijn aard - Hosea- twee rijken - eindeloos bewustzijn - het spirituele brein

8. Volledig mens-zijn 207
Het verstand voor de wetenschap - het doen voor de islam - het evenwicht in het christendom

9. Recht voor de atheïst 217
Het evolutionaire model - evolutionistisch experiment - macht - het funderingsmodel geofferd - meesters in manipulatie - verslaafd aan experimenteren - recht voor de atheïst - conclusie

10. Recht voor de moslim 241
Schepping van de mensen - geen erfzonde - inzet voor Allahs zaak - getest in het leven - Allahs transcendentie - vijf zuilen - de dag des oordeels - leven in het paradijs - leven in de hel - hel als zuivering - conclusie

11. Recht voor de christen 265
Orthodoxe belijdenis over de wil - drie-eenheid - tijdelijk beneden de engelen - Gods kiezende liefde - Gods verantwoordelijkheid - verantwoordelijkheid van de ongelovige - God houdt alleen van zichzelf - vragen en antwoorden - conclusie

12. Volheid van de tijd 291
Het middelpunt van de tijd - volheid van de tijd - ga en doop in mijn Naam - Boek van wijsheid - relativiteit - alles verandert - emergent heelal - een schepping met oortjes - alle dingen nieuw

13. Samenvatting 321
IJkpunt: de relatie tot Jezus - van opwekken tot resultaat - atheïstisch standpunt - islamitisch standpunt - christelijk standpunt - liefde laat niemand vrij

14. Straks 339
In het levensboek van het Lam

Bijlage 1 345
Bijlage 2 351

Geraadpleegde literatuur 355
toelichtingEen zoektocht naar waarheid en recht bij atheïsten, moslims en christenen

Gerard Vrooland was een gewone dominee in een kerk, maar had een hart voor mensen die geen plek in een kerk vonden. Hij ging preken in de kroeg, kreeg nieuwe contacten en kocht een inloopruimte voor jong en oud. Er ontstond ‘Kerk op Straat’. Door discussie avonden met moslims en atheïsten werd hij gedwongen om door te denken over deze gesprekken.

Uitspraken zoals: ‘God bestaat niet’, ‘Allah is één en Mohammed is zijn profeet’, ‘Jezus is Gods zoon en onze Verlosser’ zijn bekend en lijken voldoende om de verschillen tussen atheïsten, moslims en christenen aan te geven. Maar wat bedoelt de atheïst met God? Is Allah één? Hoe past Jezus in de Drie-eenheid? Was er een zondeval?

Vragen die belangrijk zijn voor een gesprek met atheïsten en moslims, maar ook met christenen.
Het boek van Gerard Vrooland is onmisbaar als men hierover op een fundamenteler niveau wil doordenken.
Hij begreep dat alle keuzes worden bepaald door een vorm van liefde. Dat uitgangspunt vinden we in dit boek.

We ervaren keuzes meestal als een vrije daad, maar atheïstische denkers beweren dat vrije keuze een illusie is. Moslims geloven dat zij beoordeeld worden op hun keuze. Tegelijk geloven zij dat Allah alles in het leven voorbeschikt heeft. Is er dan wel een vrije keuze? Ligt dit voor christenen anders of hebben zij ook geen vrije keuze?
Als er geen vrije keuze is, is God dan wel rechtvaardig? Hoe gaan christenen, moslims en atheïsten om met recht en onrecht?

Dit boek beschrijft een gewetensvolle zoektocht van een gelovige met fundamentele vragen. Hij zoekt vanuit de Bijbel antwoorden in theologie en wetenschap, maar is niet bang om flexibel om te gaan met de verschillende gegevens die hij op zijn zoektocht tegenkomt. Het is een boek om over door te denken.

Eerder verscheen van de hand van Gerard Vrooland het boek ‘De kroeg als Gods akker’.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.