Geweldloos verzet in therapie en bij conflicten

De psychologie van demoniseren

Nahi Alon; Haim Omer

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Geweldloos verzet in therapie en bij conflicten

gebonden: € 35.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789088509926, 208 blz., January 2021
Formaat: 22.6 (h) x 16.0 (b) x 1.3 (d) cm. Gewicht: 359 gram.

Uitgever: SWP, Uitgeverij B.V.

beschrijving

In het voorwoord schrijft de Dalai Lama dat ieder mens geluk verlangt en niet wil lijden. Maar disharmonie, strijd en geweld brengen mensen altijd leed. Vaak plotseling en onverwacht komen we in processen waarin we steevast de ander of de andere groep, als vijand zien. We nemen de ander dan alleen in negatief licht waar, maken er een “monster” (demon) van dat uit alle macht moet worden bestreden. Hoe kunnen we begrijpen, welke gevolgen dat heeft en wat kunnen we er tegenover stellen? Hoe kunnen we dat inzetten bij behandeling en voor grotere conflicten?

De auteurs leggen uit hoe dit gebeurt en laten - met casestudy's - manieren zien hoe we dergelijk “wij-zij denken” in onszelf kunnen bestrijden. Een boek over de wortels van geweldloos verzet. Gedachtegoed dat veel wordt ingezet binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdzorg, psychotherapie, pedagogiek en onderwijs en daar waar kwesties rondom gezag maatschappelijk een rol spelen. Kwesties die dikwijls leiden tot polarisatie en de roep om “harder” optreden waardoor situaties vaak meer escaleren en verbinding verder buiten bereik raakt.

Grotendeels gaat dit boek in op het gebruik van geweldloos verzet (constructief strijden) in therapie (gezinnen en (ex) relaties) maar ook worden voorbeelden gegeven van toepassing bij sociale onrust en grotere conflicten, middels casuïstiek uit Israël ( politie, leger).

Nahi Alon is klinisch psycholoog, mede directeur van Psycho-Dharma, een instituut gewijd aan Boeddhistische psychologie en mede docent aan de opleiding Boeddhistische psychologie van de Universiteit van Tel Aviv. Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de universiteit van Tel Aviv. Auteur en gespecialiseerd in het werken met ouders en docenten van kinderen met gewelddadig en (zelf)destructief gedrag.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Nahi Alon is klinisch psycholoog, mede directeur van Psycho-Dharma, een instituut gewijd aan Boeddhistische psychologie en mede docent aan de opleiding Boeddhistische psychologie van de Universiteit van Tel Aviv.

Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de universiteit van Tel Aviv. Auteur en gespecialiseerd in het werken met ouders en docenten van kinderen met gewelddadig en (zelf)destructief gedrag.
inhoudsopgaveVOORWOORD 9
INLEIDING 11
Opmerking bij de Nederlandse editie door de vertalers 16
1 DE DEMONISCHE ERVARING 17
2 DE DEMONISCHE EN DE TRAGISCHE ZIENSWIJZE 31
De psychodemonische blik 33
Demonische aannamen 34
1. Al het lijden komt voort uit het kwaad 34
2. De veronderstelde vijand is een kwaadaardig en huichelachtig wezen 35
3. Onschuld is de oorspronkelijke menselijke conditie 37
4. De wortels van het kwaad liggen verborgen 39
5. Het ontdekken van de verborgen kracht vereist esoterische kennis 40
6. Onderkennen en opbiechten zijn de voorwaarden voor genezing 42
7. Genezing bestaat uit het uitroeien van het verborgen kwaad 44
Eén variant van het psychodemonische verhaal 47
De tragische zienswijze 49
Tragische aannamen 49
1. Lijden is een essentieel onderdeel van het leven 49
2. Slechte daden komen vaak voort uit positieve eigenschappen 52
3. De ander lijkt op ons 54
4. Er bestaat geen bevoorrechte outsidersvisie op de ervaringen van anderen 54
5. Radicale oplossingen vergroten vaak het lijden 56
6. De alomtegenwoordigheid van lijden vereist acceptatie, compassie en troost 58
Geweldloos verzet in therapie en bij conflicten. De psychologie van demoniseren
Nahi Alon en Haim Omer
ISBN 978 90 8850 992 6 / © 2021 Uitgeverij SWP
3 DE ANTI-DEMONISCHE DIALOOG IN THERAPIE 69
Reframen 70
Anti-demonische vragen 76
Metaforen 77
Demonische inschattingen aanpassen 79
Beoordeling van het probleem 79
Beoordeling van het zelf 81
Leren om vooruitgang te zien 87
Non-demonische doelen 91
De demonische ijver afzwakken 94
Actief wachten 95
Het wetenschappelijk experiment 102
Een combinatie van ontvankelijkheid en omstandigheden (het tweecomponentenlijmmodel) 106
De sneeuwbal 106
De laatste druppel 107
Het juiste idee, maar de verkeerde toepassing 107
Pech 107
4 VECHTEN OP EEN NON-DEMONISCHE MANIER 111
De aannamen van destructief vechten 113
Fundamentele asymmetrie 114
De plicht om te winnen 116
Het principe van vergelding 117
De noodzaak van totale controle 118
Achterdocht en geheimzinnigheid 120
Het principe van onmiddellijk handelen 121
De aantrekkingskracht van de demonische benadering van het gevecht 122
De aannamen van constructief vechten 124
De plicht om je te verzetten 124
Fundamentele gelijkheid en meerstemmigheid 125
Asymmetrie van middelen 128
De illusie van controle 129
Openbaarheid 131
Het principe van rijping 133
De kracht van de geweldloze benadering van vechten 134
Non-demonisch vechten in de praktijk: geweldloos verzet door ouders van gewelddadige
kinderen en jongeren 137
Geweldloos verzet in therapie en bij conflicten. De psychologie van demoniseren
Nahi Alon en Haim Omer
ISBN 978 90 8850 992 6 / © 2021 Uitgeverij SWP
5 DE TRAGISCHE WIJSHEID VAN TROOST 151
De troostende relatie 152
Verlies, nagedachtenis en troost 156
Hoop, ontgoocheling en troost 159
De illusie van de geest die het lichaam beheerst 160
De illusies van ondraaglijk lijden 164
De illusies van hoop 168
De illusies over het zelf 175
6 DE INTRODUCTIE VAN HET CONSTRUCTIEVE GEVECHT BIJ DE ISRAËLISCHE POLITIE 179
Het constructieve gevecht en het terugtrekkingsplan voor de Gazastrook en Noord-Samaria 179
Conclusie 185
Bouwen aan vertrouwen en bondgenootschap met Israëli van Ethiopische afkomst 186
Training in zelfbeheersing en anti-escalatiemethoden voor politieagenten 186
Verminderen van polarisatie door gebaren van goodwill en verzoening 187
Smeden van bondgenootschappen met ouders en verantwoordelijke leiders van de
Ethiopische gemeenschap 188
Tonen van duidelijke aanwezigheid en beheerst verzet bij probleemgedrag 188
Bouwen aan vertrouwen en samenwerking tussen de Israëlische politie en Arabische burgers 189
Workshops constructief vechten voor politieagenten 190
Verbeteren van de dialoog met de Arabische gemeenschap 190
Verminderen van polarisatie door gebaren van goodwill en verzoening 191
Smeden van bondgenootschappen 191
Tonen van duidelijke aanwezigheid en beheerst verzet bij huiselijk geweld 194
De sluier van geheimzinnigheid wegnemen en transparantie en publieke erkenning
nastreven 195
Samenvatting en discussie 195
BRONNEN 197
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.