Pastoraat in Stelling

Walther Burgering

Pastoraat in Stelling

paperback/ gebrocheerd: € 11.95

ISBN: 978-90-77219-69-0, 128 blz., December 2014 UITVERKOCHT!

Pastoraat in Stelling

Pastoraat in Stelling is een boek voor mensen wier hart bij de kerk ligt. Daar hebben we allemaal verschillende beelden van; we geven verschillende invulling aan wat we belangrijk vinden. Het meest belangrijke kan wel eens zijn, dat in dit tijdsgewricht het hartstikke noodzakelijk is om binnen de kerkelijke organisatie keuzes te maken. Dat wat de kerk nu uitstraalt is niet altijd ongemeen positief. Haar imago kan beter. Vraag het de jongeren maar. Naast allerlei externe factoren spelen ook interne zaken een rol: een ongeïnspireerde voorganger in de liturgie, ontrouw en wereldvreemd gedrag en uitlatingen, het eigen jargon, te weinig aandacht voor de kerkvrijwilligers, een ongastvrije houding ten aanzien van nieuwkomers. Op dit moment lijkt in de kerkelijke organisatie een pastorale attitude ver te zoeken. Zinkt de kerk nu weg in het moeras der vergetelheid?
Walther Burgering hoopt van niet. Hij houdt in Pastoraat in Stelling een hartstochtelijk pleidooi voor pastoraat als vorm van nabijheid. Op grond van het dubbelgebod geeft hij aan wat de kern van kerk-zijn moet zijn: waar de kerk niet bij de mensen komt, daar kan God niet actief worden. Ontmoeting, aandacht, luisteren en pastoraat zijn kernwoorden om de kerk (weer) levend te maken. Niet omwille van de kerk, maar omwille van de mensen en de voortgang van het evangelie. Dat pastores daar geen tijd meer voor hebben, vindt Burgering –zelf basispastor- onzin: “Dit kun je en moet je organiseren”. Daar is volgens hem wel een andere manier van kijken en werkorganisatie voor nodig. Om dit vorm te geven ging Burgering in de leer bij het instellingenpastoraat en paste die ervaring toe op het pastoraat in de parochie.
Pastoraat in Stelling is een boek ter inspiratie, maar ook een boek om keuzes en beleid voor te bereiden. Pastoraat in Stelling lijkt wat tegen de tijdsgeest in te gaan, maar Burgering kiest bewust voor nabijheid als focus van pastoraat. “Waar dient katholiek geloof anders voor als we elkaar niet nabij zijn en dus het pastoraat niet in stelling brengen ?”
Meer info en praktische wenken: www.pastoraatinstelling.nl

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.