Voedsel voor de ziel

de geestelijke waarde en werking van voedingsmiddelen

H. Grill

Voedsel voor de ziel

paperback/ gebrocheerd: € 16.95

ISBN: 978-90-215-2349-1, geïllustreerd, 160 blz., August 2003
Gewicht: 169 gram.

trefwoorden: Antroposofische visie , Voeding, gezondheid

beschrijving

De mens is niet zozeer wat hij eet, hij is hoe hij zich tot voedsel verhoudt. Eten neemt een centrale plaats in ons leven in, maar we benaderen het vaak als een bijzaak of als een hoeveelheid calorieën. Hoe we ons verhouden tot voedsel is essentieel voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hoe meer we leren over de vele aspecten van voeding des te subtieler zullen we op voedsel reageren en zal het ons in ons welzijn steeds meer tot hulp en ondersteuning worden.

In Voedsel voor de ziel wordt van de grote voedselgroepen uitgelegd wat hun spirituele betekenis is, maar het is bovenal een pleidooi om voedsel tot bewuste hulp te laten zijn op ons geestelijk pad.Het brede gebied van voeding wordt door veel mensen als een mogelijkheid tot positieve vormgeving van hun leven gezien. Juist de verbetering van de gezondheid en – binnen dat kader – de juiste keuze van voedingsmiddelen vormen kernpunten van menige discussie. De meeste voedingsleren richten zich met name op het lichamelijke welzijn. Slechts in weinig teksten treffen we aanzetten aan tot het leggen van een verbinding tussen voedingsmiddelen enerzijds en ziel en geest anderzijds. Nu is het tijd om over voeding vanuit een geheel andere optiek te denken, opdat met behulp van het bestuderen van de werking van voeding een vermoeden krijgen van de onbegrensdheid van het leven en onze wereld. Want in de tijd waarin wij leven staan we op het punt de grens te overschrijden tussen het uiterlijk waarneembare en een dimensie die weliswaar onzichtbaar maar wel degelijk aanwezig is. Dat is het proces van geestelijke individuatie – een proces dat begint wanneer de mens zijn innerlijke natuur, en daarmee de geest als eigenlijke, dragende kracht, in het leven herkent. In dat licht gezien hoop ik dat dit boek het hart van de lezer zal raken en ertoe bijdraagt dat hij iets diepers en subtielers achter de zichtbare realiteit gaat herkennen. Want ieder mens is naast lichaam ook geest. Daarom is het zaak al in het begin in te zien dat het bij het bestuderen van voeding niet louter en alleen gaat om het zich eigen maken van bepaalde voedingsrichtlijnen, en te beseffen dat er een ‘stille’, min of meer geheime factor in de ziel mee vibreert en daarmee warmte voor ons denken en het daaruit voortvloeiende handelen genereert.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.