Christelijke normen en waarden?

Walter E. Tessensohn

Christelijke normen en waarden?

paperback/ gebrocheerd: € 13.00

ISBN: 978-94-91026-48-5, 121 blz., February 2013
Formaat: 20.3 (h) x 13.3 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 176 gram.

e-Boek (ePub): € 6.95

ISBN: 978-94-91026-52-2, 128 blz., February 2012

trefwoorden: Christelijk, normen, waarden, regels, fatsoen

Christelijke normen en waarden?

Christelijke normen en waarden?
Dit boek is de tweede druk van “De buitenkant van normen en waarden” dat in 2010 verscheen. Er zijn echter enkele wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

De nadruk blijft echter op het brengen van het Evangelie en de waarschuwing dat christenen niet moeten komen met normen en waarden.
Jezus Christus kwam niet om mensen te leren netjes te leven of je te houden aan allerlei regels en wetten, maar Hij riep op tot bekering van een leven zonder God en in zonde tot een leven waarin je leeft uit genade.

Het grote verschil tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond is dat de Jood moest leven vanuit een wet, die hij moest onderhouden, terwijl onder het Nieuwe Verbond de gelovige Jood en gelovige heiden de wet van Christus in hun harten hebben!

De uitwendige wet van de Tien Geboden (het Sinaï Verbond; Deut. 4:13) legde je geboden op die je niet kon volbrengen omdat de mens verkocht is onder de zonde. Petrus noemde het een juk dat hij noch zijn voorvaderen konden dragen (Hand. 15:10) en Paulus noemde het de bediening des doods (2 Cor. 3:7) terwijl in het Nieuwe Verbond in het bloed van Christus je leeft en handelt vanuit de innerlijke wet van Christus.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Slavernij – veelwijverij – homoseksualiteit – pedoseksualiteit – transseksualiteit – christenen in de politiek – sabbat – zondagsrust – de tienden – onreine dieren

De auteur heeft verscheidene boeken geschreven over, pastoraat, ethische kwesties, de eindtijd, geloofsopbouw, geestelijke oorlogsvoering, de strijd in de gedachten, de mariale dogma’s, gereformeerde dogma’s, satanisme, humanisme, atheïsme, antroposofie, reïncarnatie, islam, Israël en de gemeente.

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.