Het boek van de Eeuwigheid

Woorden van wijsheid gegeven door Meester Hatma en opgetekend door Atem

Meester Hatma & Atem

Het boek van de Eeuwigheid

ingenaaid: € 9.60

ISBN: 978-90-70338-46-6, geïllustreerd, 128 blz., January 1996
Formaat: 16.5 (h) x 10.0 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 140 gram.

Uitgever: Uitgeverij Kairos

trefwoorden: schepping, muziek

Het boek van de Eeuwigheid

‘Het boek van de Eeuwigheid’ toont het leven als
een onophoudelijk streven naar de harmonie
die de mens en alle dingen vanaf het eerste begin is
ingeschapen.
Dit zeer bijzondere boek herinnert soms aan de woorden
die uit oude mysteriescholen en gnosis zijn overgeleverd
en bouwt voort op vele andere oude leringen.

Het eerste deel vertelt in korte, vaak poëtische
bewoordingen het begin van de schepping:
het ontstaan van de eerste Toon, de Harmonie,
het heelal en de planeten.
In het tweede deel wordt de betekenis van
het menselijk bestaan uiteengezet. De mens is
onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling
van de kosmos en neemt er zelf scheppend aan deel.
Een proces waarbij hij uit alle verschijnselen
het goede kiest en verinnerlijkt. Zo wordt het goede,
ware en meest wezenlijke behouden als bouwstof
voor een grotere Werkelijkheid.
Ons worden evolueert naar een zijn: een gedragen
en doorspoeld zijn door Liefde, Tao, of hoe men
de uiteindelijke Werkelijkheid ook wil aanduiden.
Naast het allesdoordringende en allesomvattende
beginsel Liefde, wordt een nieuw element geïntroduceerd:
Humor. Dit zouden wij kunnen ontwikkelen tot
een nieuwe mogelijkheid om – in plaats van met psychisch
en fysiek geweld – op een zachtaardige wijze onenigheden
op te lossen. De bevrijdende werking van de lach
zal de partijen helpen hun standpunten te relativeren.
Humor kan leiden tot begrip en bevrijdt ons van
starheid en onbuigzaamheid.


Al vroeg speelde muziek een belangrijke rol in het leven
van Atem (1907 –1993). Op dezelfde natuurlijke wijze
waarop muziek in haar vloeide, kreeg zij later woorden uit
de onzichtbare Werkelijkheid door.Na een een intensieve en
langdurige training van ‘boven-af’ om te leren het goede
van het verkeerde te onderscheiden, ontving zij de opdracht
boeken te schrijven over het leven na de dood.
De reeks geschriften die in de loop van de jaren zou ontstaan,
werd tenslotte voltooid met ‘Het boek van de Eeuwigheid’.
Aanvankelijk bestond er voor dit onderwerp nauwelijks
belangstelling, maar in later jaren is een aantal van haar
manuscripten gepubliceerd.
Onder het pseudoniem Roma Hijneman verschenen in 1975
‘Het boek Godfried’ – een verslag over het bestaan na de dood –
en een bundel korte verhalen van eigen hand over hetzelfde
thema: ‘Mijn hemel, wat nu?’.
Onder haar geestelijke naam Atem verschenen in 1986 bij
Kairos twee boeken in één band: ‘Jonathan en Eron –
Over het leven na de dood’.
De diepzinnige uitspraken die Confucius aan Atem heeft
gegeven zijn onder de titel ‘Confucius – Een glimlach van
de eeuwigheid’ in 1984 door Kairos uitgegeven.


Geïllustreerd met vijf kosmogrammen
door Arjen F. de Groot.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.