Swannesang

Gedichten van Atze van Wieren oerset yn it Frysk toch Klaas Bruinsma

Atze van Wieren

Swannesang

paperback/ gebrocheerd: € 17.95

ISBN: 978-94-6365-260-5, geïllustreerd, 200 blz., September 2020, Fries
Formaat: 19.0 (h) x 12.5 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 231 gram.

e-Boek (ePub): € 6.50

ISBN: 978-94-6365-275-9, geïllustreerd, 200 blz., March 2021, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

vertaald door: Klaas Bruinsma

trefwoorden: Frysk, Nederlands, poëzie, biografie, observaties, gemoedsbewegingen, meester van de talen

Poëzie Atze van Wieren, vertaling Klaas Bruinsma

De naam 'Swannesang' suggereert een laatste verdienste, en dat is deze bundel in feite ook. Klaas Bruinsma heeft als sluitstuk in zijn leven gedichten van zijn goede vriend Atze van Wieren vertaald in, zoals gebruikelijk, prachtig klinkend Fries.
Deze bundel bevat een bloemlezing uit de dichtbundels 'Grondstof', 'Bedevaart' en 'Eeuwig leven van Van Wieren, die we in het Fries terugzien als 'Grûnstof', 'Pylgerreis' en 'Ivich libben'.
De subtiele observaties en de soms gevoelige, soms onstuimige gemoedsbewegingen van de dichter zijn door de ‘meester van de talen’ uiterst nauwkeurig en met fijnzinnig gevoel voor nuance lyrisch en onvergelijkelijk weergegeven in zijn ‘memmetaal’.
Naast de gedichten bevat de bundel een biografische schets van zijn leven, vervat in het relaas van het ontstaan en verloop van de vriendschap met Van Wieren, uitmondend in een indringend verslag van Bruinsma’s laatste dagen. Verder herinneringen aan hem van Uitgeverij Elikser en een terugblik van zijn oudste zoon Winfried.

De namme 'Swannesang' lit it foarkomme dat dizze bondel in lêste fertsjinste ynhâldt, en dat is feitlik ek sa. Klaas Bruinsma hat as slútstik yn syn libben gedichten fan syn goefreon Atze van Wieren oerset yn, sa as wenst, treflik klinkend Frysk.
Dizze bondel omfettet in blomlêzing út de bondels 'Grondstof', 'Bedevaart en 'Eeuwig leven' fan Van Wieren, dy’t wy werom sjogge yn it Frysk as 'Grûnstof', 'Pylgerreis' en 'Ivich libben'.
De subtile waarnimmings en de bytiden gefoelige, bytiden opljeppen emoasjes fan de dichter binne troch de ‘master fan de talen’ uterst sekuer en mei suver gefoel foar nuânse lyrysk en unyk werjûn yn syn memmetaal.
Neist de gedichten hâldt de bondel in biografyske skets fan syn libben yn, skreaun as it relaas fan it ûntstean en it ferrin fan de freonskip mei Van Wieren, útrinnend yn in ynkringend ferslach fan Bruinsma syn lêste dagen. Fierder binne der oantinkens oan him fan Utjouwerij Elikser en in weromsjen fan syn âldste soan Winfried.

Inkijkexemplaar:

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.