De Oerwinning

Joseph Conrad

De Oerwinning

paperback/ gebrocheerd: € 27.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-94-6365-228-5, 312 blz., May 2020, Fries
Formaat: 24.0 (h) x 16.5 (b) x 2.8 (d) cm. Gewicht: 594 gram.

e-Boek (ePub): € 8.50

ISBN: 978-94-6365-232-2, 312 blz., June 2020, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

vertaald door: Geart fan der Mear

trefwoorden: roman, Frysk, doelloasheid, iensum libje, omswalkje, ûnkwetsber, Indonesise arsjipel, 19e iuw, tankberheid, freugde, gefaren, fertrouwen

beschrijving

De heit fan de Sweed Axel Heyst wie de filosoof fan de doelloasheid fan it libben en fan de bannen dy’t men yn it libben mei oaren oangiet, dy’t de minsk inkeld mar kwetsber meitsje. Syn soan Axel hat genôch fan dy hâlding skipe om derfoar te kiezen om syn libben iensum te libjen, wat er die troch him net as in klûzner werom te lûken, mar troch omswalkjen sûnder rêst en troch sûnder bannen oan te gean op hieltyd wer oare plakken nergens fêst te wenjen. Sadwaande hie er it middel ûntdutsen fan in libben sûnder lijen en suver sûnder ien soarch op de wrâld – ûnkwetsber want ûngrypber. Dat libben spilet him ôf yn de Indonesise arsjipel, ein njoggentjinde iuw. Op in dei lykwols giet er toch in bân mei in oar oan, as er him wat jild lient om syn skulden te beteljen. De dêropfolgjende tankberheid smeit in bân dy’t er eigenlik net wol, mar syn eigen minsklikheid kin dy bân net ôfwize. Axel Heyst, ienkear yn de falle rûn fan it betoanen fan waarme minsklikheid, ûntdekt dat sokke bannen freugde skinke, mar ek slimme gefaren ynhâlde.

Yn ien fan de lêste sinnen fan it boek seit er: ‘Och, Davidson, wee de man waans hart yn syn jeugd net leard hat om te hoopjen, te beminnen – en om syn fertrouwen yn it libben te stellen!’

Dat Joseph Conrad dit boek De Oerwinning neamd hat, is wol sjoen de ôfrin o sa wrang, mar ek wol wer tapaslik.

'De Oerwinning' (1915) is wol it bekendste en meast tagonklike boek fan Conrad. Nêst 'Sulver en Minsken', útkommen yn in Fryske oersetting yn 2019, en 'It geheim fan Lord Jim' (2017), beide ek fan Geart fan der Mear, krijt de Fryske lêzer fan hjoed hjirmei tagong ta de trije hichtepunten fan it wurk fan de yn it Ingels skriuwende Poal Joseph Conrad (1857-1924).

Inkijkexemplaar:

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.