Ik doe een werk dat u zeker niet zult geloven

Walter E. Tessensohn

Ik doe een werk dat u zeker niet zult geloven

paperback/ gebrocheerd: € 12.95

ISBN: 978-94-91026-80-5, 136 blz., May 2016
Formaat: 21.0 (h) x 14.0 (b) x 1.3 (d) cm. Gewicht: 199 gram.

trefwoorden: Israël Gods, burgerrecht Israëls, Oude Verbond, Nieuwe Verbond

beschrijving

De titel van dit boek is een verkorte weergave van het Bijbelvers:Hand. 13:41

Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt; want ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt.

Jezus kwam zijn volk niet verlossen van een bezettende macht, maar Hij kwam om zijn volk verlossen van hun zonden.

Je kunt Gods werk alleen begrijpen wanneer je God werkelijk wil dienen en voor Hem wilt leven. De bejaarde Simeon hield baby Jezus in zijn armen en herkende dit kind als het heil uit de Joden. Natanaël herkende Jezus onmiddellijk als de Zoon van God en de Koning van Israël. De Farizeeën en Schriftgeleerden herkenden Hem echter niet. Ook de betekenis van zijn dood die vergeving van zonden mogelijk maakte, begrepen zij niet. Ja, het is nog erger, de Joden en hun leiders hebben hun Messias gedood door de hand van de bezettende macht in Israël! Zij riepen dat zij geen koning hadden dan de keizer!


Zo begrepen ze ook niet dat het heil dat Jezus bracht voor de hele wereld gold! Johannes de Doper die Jezus voor het eerst zag, riep meteen uit: "Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt!"


De Messias kwam om de zondeval teniet te doen en de gevolgen van de zonden: de dood, te overwinnen! Zó verzoende Hij de mens die gelooft in Zijn offer met God.


Aan de hand van het boek Handelingen wordt getoond hoe de zijnen Hem verwierpen en ook jaloers waren dat de heidenen Hem massaal aannamen door de prediking van de apostel Paulus. Gods heil is voor de rest uit Israël en voor de heidenen die in Christus het burgerrecht Israëls verkregen. Zij worden vervolgd door de Joden die horen tot het overgrote deel dat verhard is. Er is geen sprake van een vervanging van de Joden door de gemeente van Jezus Christus. Nee, het is een vervanging van verbond: Het Nieuwe Verbond vervangt het verbroken Oude Verbond!

De auteur heeft verscheidene boeken geschreven over, pastoraat, ethische kwesties, de eindtijd, geloofsopbouw, geestelijke oorlogsvoering, de strijd in de gedachten, de mariale dogma’s, gereformeerde dogma’s, satanisme, humanisme, atheïsme, antroposofie, reïncarnatie, islam, Israël en de gemeente.

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.