Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden

Een overzicht van de wetenschappelijke kennis

Willy de Heer

Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden

paperback/ gebrocheerd: € 16.00

ISBN: 978-94-6301-235-5, 104 blz., March 2019 UITVERKOCHT!

Uitgever: Uitgeverij Eburon

trefwoorden: hoogbegaafd

Hoe leren hoogbegaafde kinderen?

In Nederland zijn er alleen al in het basisonderwijs ruim 30.000 kinderen die zeer makkelijk kunnen leren. Hierdoor passen zij niet goed in het bestaande onderwijssysteem. Als het onderwijs aan deze kinderen niet aan hun leerbehoeften wordt aangepast, kunnen zij leer- en gedragsproblemen krijgen. Deze problemen komen tot uiting in onderpresteren, belemmeringen in de ontwikkeling, blijvend motivatieverlies, verveling, sociale en emotionele problemen, depressie of andere psychische stoornissen. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat het onderwijs wordt aangepast.

In dit boek wordt een beknopt overzicht gegeven van wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan kinderen die zeer makkelijk leren, veelal hoogbegaafden genoemd. Ingegaan wordt op de definiëring van zeer makkelijk lerend of hoogbegaafd, de noodzaak van aangepast onderwijs voor deze kinderen, de gevolgen als het onderwijs niet aan hen wordt aangepast, en de vraag welke aanpassingen nodig zijn.

Deze uitgave is een bewerking van een deel van het proefschrift Gelijkheid troef (2017) van Willy de Heer. Wetenschappelijke kennis over zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen wordt in dit boek op een toegankelijke wijze samengevat. Deze kennis is van groot belang voor de betrokkenen, maar vooral ook voor de samenleving als geheel.

Willy de Heer is oprichtster van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden. De missie van de stichting is om zeer makkelijk èn makkelijk lerenden onderwijs te bieden dat aansluit bij hun leerbehoeften, waardoor zij hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens zo volledig mogelijk kunnen ontplooien. Ter ondersteuning van de stichting is er de website kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl. Doel van de website is om informatie te verstrekken en ondersteuning te bieden aan ouders, leerkrachten, docenten, wetenschappers en medewerkers van scholen, samenwerkingsverbanden, pabo’s, overheids-, gezondheidszorg-, jeugdzorg- en overige hulpverleningsinstanties.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.