Drie waarheden/Trije wierheden

die van jou, die van mij, die van ons/dy fan dy, dy fan my, dy fan ús

Jan WaterlanderPietsje Spijkstra

Drie waarheden/Trije wierheden

paperback/ gebrocheerd: € 17.95

ISBN: 978-94-6365-064-9, 420 blz., July 2018 UITVERKOCHT!

Uitgever: Uitgeverij Elikser

redactie: Sjoerd van Aalsum

trefwoorden: columns, maatschappij, politiek, spanningsveld, Provinciale Staten van Fryslân, 50plus, inhoud, verbinden

Politiek spanningsveld tussen drie waarheden

Deze bundel kan worden gezien als publieke verantwoording van de Statenfractie 50PLUS in Provinciale Staten van Fryslân over de periode 2015-2019. Aan de hand van korte artikelen, die ook zijn gepubliceerd op onze website www.50PLUS.frl, wordt het spanningsveld geschetst tussen jouw waarheid, mijn waarheid en onze waarheid.

Dizze bondel kin sjoen wurde as publike ferantwurding fan 'e Steatefraksje 50PLUS yn Provinsjale Steaten fan Fryslân oer de perioade 2015-2019. Oan 'e hân fan koarte artikels, dy't ek publisearre binne op ús website www.50PLUS.frl, wurdt it spanningsfjild sketst tusken dyn wierheid, myn wierheid en ús wierheid.

Inkijkexemplaar:

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.