Omgaan met de psychotische patiënt

Sonia Bos

Omgaan met de psychotische patiënt

paperback/ gebrocheerd: € 8.95

ISBN: 978-90-75343-01-4, geïllustreerd, 95 blz., April 2018
Formaat: 21.0 (h) x 15.0 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 164 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

annotatie(s): Imprint: Sonia Bos

trefwoorden: spiritualiteit, Aquariustijdperk, psychose, holistische benadering, geneesplan, transformeren, therapeut, mantelzorgers

Aquariusvisie op psychose en de psychotische mens

Dit boek geeft de Aquariusvisie op psychose en de psychotische mens. Deze visie is op het Aquariusmensbeeld gebaseerd, waardoor patiënt/cliënt en de stoornis holistisch benaderd worden. De benaderwijze, de behandelwijze en het structureren van zijn geneesplan vanuit het nieuwe mensbeeld is in dit boek beschreven. Het boek leert je de aan psychose ten grondslag liggende (oer)trauma's te transformeren en de noodzakelijke heling van het spirituele wezen te geven. Tevens is een holistisch geneesplan beschreven.
Dit boek is geschikt voor de therapeut maar ook voor eenieder die in zijn omgeving te maken heeft met mensen met psychose of psychotische aanleg.

In de reguliere geneeskunde is nooit volledig begrepen hoe het mechanisme dat tot psychose leidt zich in de mens voltrekt. Er is nog weinig bekend over de diepste oorzaken. Daardoor kan de mens met psychoses meestal niet afdoende worden geholpen. Psychofarmaca kunnen weliswaar angsten en psychosen onder controle houden, maar kunnen deze mens niet ten diepste genezen.
Tot op heden kon er ook langs spirituele weg vaak weinig voor de psychotische mens worden gedaan. Daarin is door het inzetten van het Aquariustijdperk verandering gekomen. Door een grote bewustzijnsmutatie werd de mens de kosmische mens. Hij kreeg een dertienvoudig bewustzijn, waarmee hij de Bron kan omvatten en de scheppingskracht kan dragen. Met de nieuwe vermogens die de mens daardoor heeft gekregen kan hij de mens met psychose een holistische benader- en geneeswijze aanbieden.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.