de boeken van E. de Leeuw:

Evert de Leeuw is geboren in De Knipe in de gemeente Heerenveen. Na de ambachtschool begon hij zijn werkzame leven als 15-jarige in een machinefabriek. Allengs verhuisde hij van de werkvloer naar de tekenkamer. Hij volgde een avondvakschool en deed later een thuisstudie, wat hem een baan opleverde als technisch tekenaar en chef werkplaats, en uiteindelijk werd hij projectleider.

De Leeuw heeft zijn werk altijd met plezier gedaan, maar zijn hart lag elders. Bos, veld, weide, water, de natuur, en daarin vooral de vogels hadden altijd al een grote aantrekkingskracht voor hem. Hij wijdde meer dan veertig jaar zijn vrije tijd aan weidevogelbescherming en nestkastenprojecten en werkte mee aan de samenstelling van Broedvogelatlassen. Hij leidt excursies in Oranjewoud en geeft dialezingen over natuur en volksleven.

Evert de Leeuw woont in Heerenveen, is getrouwd en heeft drie kinderen.
Contact met deze auteur

Van E. de Leeuw verscheen bij BoekenRoute:

“Langs wuivend riet en ruisende sparren”
paperback/ gebrocheerd: € 14,00
Natuurmens E. de Leeuw is in zijn leven steeds getroffen door de schoonheid...

 

“Zwervend in het schaduwspel van zon en wolken”
paperback/ gebrocheerd: € 19,95
Al vanaf zijn vroege jeugd was de schrijver van dit boek geïnteresseerd in...

 

“Een melodie van de wind”
paperback/ gebrocheerd: € 19,95
De schrijver van dit boek is al vanaf zijn vroegste jeugd een liefhebber van...

 

 

E. de Leeuw