de boeken van Geert Nauta:

Geert Nauta (Toppenhúzen 1964) wennet yn Wergea en yn it deistige libben is hy dosint Nederlâns oan csg Liudger yn Drachten. Mei de skriuwerij is hy begûn yn 2013 doe't hy tocht: lit my foar de aardichheid ris in ferhaal skriuwe. Hy wûn der fuortendaliks in Rely-Jorritsmapriis mei. Sûnt dy tiid besiket hy de tiid dy't hy frijmeitsje kin, oan it skriuwen te besteegjen, wat noch net altyd like goed slagget. Neist de publikaasjes yn Ensafh, nei oanlieding fan de trije Rely's dy't hy wûn hat, is dit syn earste ferhalebondel.
Contact met deze auteur

Van Geert Nauta verscheen bij BoekenRoute:

“In soarte fan bûgjen”
paperback/ gebrocheerd: € 17,95; e-Boek (ePub): € 7,50
Nei dy iene dei, doe't Elske my it nijs dien hie, ferskeat it sêfte giel nei...

 

 

Geert Nauta